5 Txoj Yuav Tsum Tau Paub (List)

 

Cov nyob ntawm nov ces tsis tau pub peb xyaum. Thaum sawv daws mus txog Zos Ntuj Hmoov Ntuj lawm Txiv Vaj Lis Thum mam muab los qhia rau sawv daws. Txoj peb xyaum tau ces yog txoj Niam Lub Yeej Huam

 

Xyaum Nqua (Las Tees) Xyaum Nqua (Qaud Ntuj)
1. Niam Lub Yeej Huam 1. Niam Lub Yeej Huam
2. Tsa Nywj Keeb Zim Txwv 2. Tsa Nywj Keeb Zim Txwv
3. Tsa Nywj Keeb Lag Rhawv 3. Tsa Nywj Keeb Lag Rhawv
4. Tsa Nywj Keeb Zeej Xeeb 4. Tsa Nywj Keeb Zeej Xeeb
5. Tsa Nywj Keeb Sim Sawv 5. Tsa Nywj Keeb Sim Sawv